Hjem

Innkalling til årsmøte 2019 for Follo sopp- og nyttevekstforening 


 

Dato: Tirsdag 12. februar 2019, kl. 18.30
Sted: Waldemarhøy kultursenter, Kloumansalen, Ski

 

Saksliste:


1. Innledning/konstituering
      -  Valg av møteleder
      -  Til stede/antall stemmeberettigede
      -  Valg av referent og to til å underskrive protokollen
      -  Godkjenning av innkalling


2. Årsmelding for 2018


3. Regnskap for 2018 og revisjonsberetning


4. a) Budsjett og aktivitetsplan for 2019
     b) Innkomne forslag


5. Valg av
     a) Nytt styre
     b) Revisor
     c) Valgkomité
     d) 3 representanter til Forbundets årsmøte den 6. – 7. april.


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes foreningen enten på e-post:
follosopp@gmail.com eller til foreningens leder Tove Bakar (twbakar@gmail.com), Øvreveien 7C, 1405 Langhus innen 15. januar


Årsmelding for 2018 og forslag til aktivitetsplan for 2019 sendes ut før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling, regnskap for 2018 og budsjett for 2019 legges fram på årsmøtet.


Vel møtt!
Langhus 9. januar 2019
For styret i Follo SNF: Tove Bakar (leder)


Øvrig program:


Even Wollstad Hanssen vil ha en presentasjon av Sabima, som vi har mye samarbeid med. Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold.
Se deres hjemmeside: https://www.sabima.no/

Det blir servering av kaffe og kaker. Utlodning!

Gevinster mottas med takk!


Follo SNF er med i Frivillighetsregisteret og Grasrotandelen.


Dersom du har spillekort hos Norsk Tipping kan du få ditt kort registrert på Follo SNF. Da vil 5 prosent av din spillerinnsats gå til laget.
Gå til en kommisjonær som kan hjelpe deg med registrering. Eller registrer deg på siden til Norsk Tipping, Oppgi organisasjonsnummer: 994 117 491.

Soppsesong 2018Etter en kald og snørik vinter, der kulda og snøen forfulgte oss nesten helt til begynnelsen av mai, fikk vi totalt væromslag i slutten av april med sommervarme og tørke som varte og rakk.

 

Vår ble det ikke, sommeren kom over natta. Litt regn i midten og senere i slutten av mai tørket bort med en gang. Det samme skjedde med de neste, sparsomme regnbygene. Et voldsomt regnskyll midt i juni hjalp heller ikke. Soppen lot vente på seg.

 

Lynnedslag skapte flere branner i tørken. Bøndene ble mer og mer fortvilte mens åkrene gulnet og visnet, og vi alle håpte på ordentlig regn.

 

Til slutt, sist i juli og begynnelsen av august begynte varmen å gi seg og det kom mer regn med kortere mellomrom.

 

Start på sopptursesongen den 19. august med soppkontrollen ved Stallerudhytta ga noen få steinsopp og et par kantareller, samt hettesopp og andre rariteter, men få besøkende, kanskje fordi de fleste trodde det var lite sopp på grunn av tørken.

 

Sopptur og soppkontroll ved Nesoddparken den 25. august ga mest kjuker, pluggsopp og falsk kantarell, men dagen etter fikk vi inn mye rimsopp og kjempetraktmusserong på Bøndenes markedsdag ved Bøndenes hus på Ski.

 

Soppen var fra fuktige områder i Ås og det var også flere arter med som steinsopp og noen få andre rørsopp og skivesopp.

 

Vi begynte å se lysere på saken og det begynte også å dukke opp en del rørsopp som skrubber og pepperrørsopp, men ingen kantareller, bare de falske som det var store mengder av sammen med pluggsopp og honningsopp som også hadde et kronår

 

Da Soppens dag opprant den 2. september begynte matsoppen endelig å dukke opp på soppkontrollene, selv om det også var mye pluggsopp, falsk kantarell og seig kusopp. Hvit fluesopp ble funnet både ved Nebba og på Siggerud, men den hadde heldigvis kort sesong.

 

Det kom også inn åkersjampinjong og kongesjampinjong på kontrollene. Kremlene begynte å komme etter hvert da tørken og varmen ga seg og det dryppet litt regn innimellom. Men risker var det lite av før helt på slutten av sesongen. Enkelte steder der det var spesielle vekstforhold, ble det funnet en del sjeldne arter.

 

Nytt i årets sesong var at folk brukte sopp-appen for å finne nærmeste soppkontroll. Det ga oss brukere fra fjernere områder enn tidligere. Folk fant også fram til litt bortgjemte steder, så vi lærte at vi ikke lenger trenger å ha et fast sted for at folk skal finne oss.

 

Soppsesongen varte til langt ut i oktober, med fortsatt varmt sommervær og regn innimellom. Det ga oss en fin steinsoppsesong på slutten av sesongen med sopp av ypperlig kvalitet uten det sedvanlige mark- og soppsnylterangrepet.

 

Da det ble fuktigere, fant vi også en del vokssopp og rødgul piggsopp. Traktkantarellen begynte å komme tidlig og varte helt til frosten i slutten av oktober, men frostvokssoppen skuffet oss. Det var få og små av den på de vanlige stedene.

 

Mandagsmøtene som begynte i midten av august og varte ut oktober hadde usedvanlig godt og stabilt besøk. Det dukket opp sjeldne kantarellvarianter, flathatter, små hettesopp og sjeldne kjuker på møtene. Til og med på de siste møtene i slutten av oktober ble det vist fram mye sopp, både spiselige og sjeldne arter


De vanskeligste ble endevendt og finstudert og til slutt mikroskopert av Maria og de andre som hadde mikroskop. Dette ga en skikkelig dytt mot å lære mer om sjeldne og rare sopper hos nerdegjengen, som de kalte seg selv. Det ga også et dytt i retning av å gå mer inn for finstudering med mikroskop og mer utvidet bruk av bestemmelsesnøkler.

 

Vi håper til slutt på en 2019-sesong med passe vær for soppen, og med håp på variert artsmangfold.
Takk til alle gode hjelpere for utholdenhet i årets sesong, som tross alt ikke ble så håpløs som vi trodde midt i tørken

Denne sviktet oss i fjor, vi får håpe på bedre fangst i 2019

Denne sviktet oss i fjor, vi får håpe på bedre fangst i 2019

Eikesdalen. Fra Høstsopptreffet 2018. Foto Tove Bakar

Eikesdalen. Fra Høstsopptreffet 2018. Foto Tove Bakar

Rast i Eikesdalen under høstsopptreffet 2018. Foto Tove Bakar

Rast i Eikesdalen under høstsopptreffet 2018. Foto Tove Bakar

Årets første, tørre steinsopp 21. august2018 Foto Tove Bakar

Årets første, tørre steinsopp 21. august 2018. Foto Tove Bakar

Mandagsmøte 27. august 2018. Foto Tove Bakar

Mandagsmøte 27. august 2018. Foto Tove Bakar

Stubbeskjellsoppen sviktet oss ikke. Foto Tove bakar

Stubbeskjellsoppen sviktet oss ikke. Foto Tove Bakar

Stor skjellparasollsopp 22. september. Foto Tove bakar

Stor skjellparasollsopp 22. september. Foto Tove Bakar

Siste soppfangst 12. november. Foto Tove Bakar

Siste soppfangst 12. november. Foto Tove Bakar

Bli medlem!

Vi arrangerer turer både vår og høst, og holder soppkontroller og kurs. I alt har ca. 180 medlemmer glede av våre tilbud, og vi har også en rekke aktiviteter som er åpne for ikke-medlemmer.

Medlemskap koster kr. 400 per år (kr. 100 for familiemedlemmer). Som medlem får du også tidsskriftet Sopp og nyttevekster fritt tilsendt fire ganger i året.

Hvis du ønsker å bli medlem hos oss, kan du melde deg inn via Norges sopp- og nyttevekstforbund.

NB: Velg Follo som lokalforening nederst i skjemaet. 

 

Hvis du tipper, er det veldig hyggelig om du vil støtte oss som grasrotandelsgiver: 

Vårt grasrotandelsnummer er 994 117 491Bli medlem