Hjem

Innkalling til årsmøte for Follo sopp- og nyttevekstforening (Follo SNF)


 

Dato: Mandag 27. februar 2017, kl. 18.30
Sted: Waldemarhøy kultursenter, Kloumansalen, Ski

 

Saksliste:
1. Innledning/konstituering
 Valg av møteleder
 Til stede/antall stemmeberettigede
 Valg av referent og to til å underskrive protokollen
 Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding for 2016
3. Regnskap for 2016 og revisjonsberetning
4. a) Budsjett og aktivitetsplan for 2017
b) Innkomne forslag
5. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes foreningen enten på e-post:
follosopp@gmail.com eller til foreningens leder Tove Bakar, Øvreveien 7C, 1405 Langhus innen 3. februar.

Årsmelding FSNF 2016

Aktivitetsplan 2017

Årsmelding og aktivitetsplan blir også sendt ut til medlemmene. Valgkomiteens innstilling, regnskap for 2016 og budsjett for 2017 legges fram på årsmøtet. Foreningens vedtekter finner dere under "Dokumenter" på fanen "Om oss".

Langhus 16 januar 2017
På vegne av styret i Follo SNF
Tove Bakar (leder)


Øvrig program:
Etter årsmøtet vil turbokforfatter og lege Birger Løvland gi oss ideer om nye turer i Follo med presentasjonen

«Til fots i Follomarka» De fleste vil vel ha sett hans forslag om turer i Østlandets Blad.

 

Det blir servering av kaffe og kaker. Utlodning!

Vel møtt!

  

Soppsesongen 2016
________________________________________

Når vi nå ser tilbake på sesongen 2016, så startet året med stekende varme i begynnelsen av mai og begynnelsen av juni og med tidvis mye nedbør. Med tanke på året før, da det var kaldt og tørt tidlig på året, noe som ga en dårlig sesong, håpet vi jo på en bedre soppsesong dette året. Kantarellen viste seg allerede tidlig på sommeren, noe som ga oss håp om en god fortsettelse.

 

Den tidlige varmen ga oss en veldig kort sesong for grønne ville vekster. Sesongen for strutsevinge-«ruller» holdt knapt en uke og vinterkarsen kom litt for fort i blomst. Løvetannen var frodigere enn noensinne, men blomstringen var over før en fikk sukk for seg. Det ble ikke nok til løvetannvin i år. En trøst var jo den trofaste brenneslen og mjødurten.

 

Men allerede den 7. mai dreide det seg om sopp Da hadde vi en tidlig kartleggingstur i Nordre Gjersjøli der vi inviterte Kjukelaget i NSNF med på turen for å se etter sjeldne sopp, noe som faktisk ble oppfylt da flere av de 34 soppartene som ble registrert på turen var på rødlisten.
Nordre Gjersjøli er bratt og utilgjengelig, men har en interessant flora av både planter og sopp. Noe for kartleggere som ønsker å utvide repertoaret av sjeldne arter?

 

Den 9. mai var flere medlemmer på mini- artsobservasjonskurs på Ås der vi ble innviet i den nye måten å registrere funn. Det kan ta litt tid både med å samle inn funn, bestemme dem ved hjelp av bøker, eksperter og mikroskopering, men det er alltid morsomt å bli kjent med nye arter, spesielt hvis de er rødlistet og sjeldne.

 

Grøntkvelden den 10. mai med Inger Lise Østmoe ga oss mye interessant om uortodoks bruk av ville vekster: «Når spiste du en prestekrage sist?». Vi lærte blant annet at pollen fra dunkjevler kan brukes som mel og at knopper av prestekrage har en konsistens som gjør at de kan erstatte kjøtt i en vegetarrett.

 

Grøntekspert og biolog Dag Guttormsen hadde en godt besøkt grønttur den 21. mai i den frodige parken rundt på NMBU, universitetet på Ås, der det også finnes et arboret med sjeldne trær, og der man kan finne sopp som ikke er så vanlige og som har sopprot med disse trærne.

 

Tre av medlemmene, Siril Stenersen, Bente Rian og Tove Bakar fulgte et todagers-kurs i mikroskopering på Blindern i slutten av juni og har i løpet av sesongen hjulpet til med å bestemme sopp fra soppfokuskveldene på Waldemarhøy

Men vi som trøster oss med kjuker og andre rariteter på våren, vi venter jo bare på at soppen skal komme, så da det kom mye nedbør i månedsskiftet juli-august og temperaturen steg, poppet til vår glede kantarellen og kremlene opp.

 

Soppåret begynte å se lovende ut og vi håpet på godt besøk til våre soppkontroller og andre arrangementer.
Avsparksmøtet 16. august signaliserte starten på sopphøsten.

 

Så gikk det slag i slag med soppfokuskvelder hver mandag i sesongen, der det ble lagt fram og til en viss grad bestemt, mye spennende sopp.

 

Soppkontrollstart den 21. august ved Vestråtparken hadde besøk av varaordfører Camilla Hille som hadde vært en av pådriverne sammen med partiet Venstre for å få i gang soppkontrollene igjen

 

Så gikk det slag i slag med turer og kontroller
Neste soppkontroll var på Nordbymart´n lørdag 27. august og siden dette var den siste gangen mart´n ble arrangert, ble det også siste gang vi hadde kontroll der.

 

Etter en periode med tørt vær igjen, ble det litt regn nå og da og med stort sett ganske høy temperatur. Steinsoppen kom i gode mengder, men ofte med markangrep og angrep av rørsoppsnylter, så mye måtte vrakes.

 

Vår stand ved Friluftsdagene på Breivoll den 3. september trakk mange besøkende, men det kom lite sopp til soppkontrollen, siden den annonserte turen gikk ved den nye kyststien og ikke i området rundt Pollen.

Men etter litt leting i området etter at vi hadde pakket sammen, fant vi som sto på kontrollen både kjempeslørsopp, to slags traktkremler og en sjelden kantarellvariant i den rike løvskogen.

 

Soppens dag ved Svartskog kolonial den 4. september hadde færre besøkende enn tidligere og neste år satser vi nok heller på Breivoll på denne dagen, siden vi vil ha muligheten til et mer utvidet arrangement der.

På turene var mye vakker, men uspiselig slørsopp å se og den spisse, giftige så vi også en del av. Hvit fluesopp kom i store mengder tidlig i sesongen.
Kantarellen var trofast og piggsoppen kom også etter hvert. Rødnende fluesopp, brun og gul kamfluesopp og skarp gulkremle var det mye av. Silkemusserong, melsopp og fåresopp var også godt i gang. Brunskrubben og rimsoppen hadde en ny periode i midten av september etter en runde tidlig i august.

 

Siste sopptur for året ble den 24. september i Enebakk med brukbar fangst av spiselig sopp som kantareller, fåresopp og piggsopp. Noe de kinesiske deltakerne var glade for, siden de var ute etter matsopp.

Det kom bare en kurv til kontrollen ved Ytre Enebakk barneskole etterpå, men det var vår egen Pål Gabrielsen som ville komme på besøk, og siden han er nyslått soppkontrollør, visste han jo hvilke arter sopp han hadde med.

 

Etter litt småregn innimellom kom det igjen en tørkeperiode i slutten av september, så da frosten kom i begynnelsen av oktober, var det bare å håpe på frostvokssopp og vintersopp.

 

Men soppfargerne var fortsatt i gang, og med fargesopp samlet gjennom året og mye forarbeid med å lage i stand fargebad med forskjellig type beis og mye arbeid med selve fargingen av garnet etterpå, kunne deltakerne glede seg over vakkert resultat på fargesamlingen på Follo museum den 8. oktober.

Fargesoppdag Follo Museum 8.10.2016.
Foto Bodil Smith

Men så var det det vi nesten overså ved årets begynnelse. Vi har jo 10-års jubileum i år!
25 medlemmer kom sammen den 14. november og vi feiret oss selv med god mat og drikke og en kake som virkelig tok kaka!

Sigrun, Anne Beth og Hildegunn med jubileumskaka. Foto Tove Bakar

Kartlegging i Gjersjølia 7.5.2016. Foto Bente Rian

Artsobskurs Ås 9.5.2016. Foto Bente Rian

Avsparksmøte 16.8.2016. Foto Tove Bakar

Kantareller 26.8.2016
Foto Tove Bakar

Nordbymart´n 27.8.2016. Foto Bonsak Hammerås

Bente på Breivoll 3.9.2016. Foto Tove Bakar

Grete på Soppens dag, Svartskog Kolonial. Foto Bente Rian

Kjersti Helgeland. Vestråtparken 10.9.2016. Foto Bodil K. Pedersen

Grete og Hildegunn studerer kartet før turen. Enebakk 24.9.2016. Foto Tove Bakar

Farget garn Follo Museum 8.10.2016. Foto Bodil Smith.

Bli medlem!

Vi arrangerer turer både vår og høst, og holder soppkontroller og kurs. I alt har ca. 180 medlemmer glede av våre tilbud, og vi har også en rekke aktiviteter som er åpne for ikke-medlemmer.

Medlemskap koster kr. 400 per år (kr. 100 for familiemedlemmer). Som medlem får du også tidsskriftet Sopp og nyttevekster fritt tilsendt fire ganger i året.

Hvis du ønsker å bli medlem hos oss, kan du melde deg inn via Norges sopp- og nyttevekstforbund.

NB: Velg Follo som lokalforening nederst i skjemaet. 

 

Hvis du tipper, er det veldig hyggelig om du vil støtte oss som grasrotandelsgiver: 

Vårt grasrotandelsnummer er 994 117 491Bli medlem