Kartleggingsturer

Informasjon

Alle våre turer er gratis, åpne for alle og krever ingen påmelding. For kartlegging anbefales fotoapparat, GPS og notatbok. Husk å ta med niste og sitteunderlag. Kontakt gjerne leder for karleggings gruppa, Bente Rian for mer opplysninger.

HØSTENS KARTLEGGINGSTURER
Tirsdag 21. august Kl. 18.00 på parkeringsplassen ved Krokhol golfbane

Soppjakt langs Ålielva

Turansvarlig: Bente Rian 408 79 373

Legges under: Kartleggingsprosjekt FSNF


Tirsdag 28. august Kl. 18.00 på parkeringsplassen ved Krokhol golfbane

Soppjakt langs Ålielva

Turansvarlig: Bente Rian 409 79 373

Legges under: Kartleggingsprosjekt FSNF


Tirsdag 04. september Kl. 18.00 på parkeringsplassen ved Krokhol golfbane

Soppjakt langs Ålielva

Turansvarlig: Bente Rian 409 79 373

Legges under: Kartleggingsprosjekt FSNFLørdag 15. september Kl. 10.00 på parkeringsplassen ved Krokhol golfbane

Artsjakt langs Ålielva med Sabima

Turansvarlig: Pål Gabrielsen 909 67 209

Legges under Sabimas prosjekt


Lørdag 22. september Kl. 10.00 på parkeringsplassen ved Krokhol golfbane

Soppjakt langs Ålielva

Turansvarligt: Bente Rian 409 79 373

Legges under: Kartleggingsprosjekt FSNF