Hjem

 

 

KJUKETUR MED ARTSKARTLEGGING


 

Bli med på spennende kartlegging innerst i Bunnefjorden tirsdag 28. mai kl. 18.00

Har du lyst til å lære mer om kjuker? Vi drar på tur til åsen mellom Nessetveien og Bekk innerst i Bunnefjorden.

 

Der er det tidligere funnet sjeldne arter som sjokoladekjuke, gul snyltekjuke, klengekjuke og flammekjuke – i tillegg til mange andre.

Vi kommer til å bevege oss i variert, stiløst terreng med både granskog, furuskog og innslag av edelløvtrær. Oppstigningen er ganske bratt og ulendt, men mot toppen av åsen flater det ut.

Det er stedvis mye død ved og stort potensiale for spennende kjukefunn!

Kalender

Frammøtested er Flespjeld, Nesoddveien 31

KART

Storporet flammekjuke. Foto Siri Lie Olsen

Bli medlem!

Vi arrangerer turer både vår og høst, og holder soppkontroller og kurs. I alt har ca. 190 medlemmer glede av våre tilbud, og vi har også en rekke aktiviteter som er åpne for ikke-medlemmer.

Medlemskap koster kr. 480 per år (kr. 120 for familiemedlemmer). Som medlem får du også tidsskriftet Sopp og nyttevekster fritt tilsendt fire ganger i året.

Hvis du ønsker å bli medlem hos oss, kan du melde deg inn via Norges sopp- og nyttevekstforbund.

NB: Velg Follo som lokalforening nederst i skjemaet. 

 

Hvis du tipper, er det veldig hyggelig om du vil støtte oss som grasrotandelsgiver: 

Vårt grasrotandelsnummer er 994 117 491

Bli medlem