Hjem

SERTIFISERINGSKURS FOR SOPPKONTROLLØRER


Kun for soppsakkyndige

Kurset består av en teoridel på 3 timer og feltarbeid på 5 timer, totalt 8 timer
Dette er et oppfriskningskurs for de som allerede er soppsakkyndige.

Soppsakkyndige som besto Prøven for soppsakkyndige i 2015 eller tidligere må gjennomføre dette kurset innen utgangen av 2019. Deretter må kurset repeteres hvert femte år for å opprettholde muligheten til å stå på soppkontroll.

Målet med kurset er å sørge for at alle soppkontrollører har oppdatert og enhetlig kunnskap om artene på normlisten, pensum for soppsakkyndige og vedtatte rutiner knyttet til gjennomføring av soppkontroll.

De som deltar på kurset og ikke allerede har den nyeste utgaven, vil få utdelt det nyeste kompendiet for utdanning av soppsakkyndige

 

Teoridelen:

Follo sopp- og nyttevekstforening arrangerer teoridelen av kurset på Waldemarhøy, Ski

mandag 12. august kl. 18.00 – 21.00.
Instruktør er Grete Strømsøe.

KART

 

Praktisk del:

Feltarbeidet på 5 timer, som er den andre delen av kurset, kan tas
lørdag 21. september kl. 10.00-15.00
Møtested: parkeringen ovenfor Ingierstrand bad. Instruktør Grete Strømsøe

KART

SOPPSAKKYNDIGKURS


 

Kurset er for viderekomne som har planer om å ta prøven neste år.

 

40 timer kurs med soppturer Første del av kurset er helgen 23.-25. august. Kursdager: 23. august kl 18.00-21.00 med teori og 24. og 25. august er turer på formiddagen og gjennomgang og undervisning kl 13.00-21.00

 

Andre del av kurset er helgen 27.-29. september. Kursdager 27. september kl.18.00-21.00 med teori og 28. og 29. september med turer på formiddagen og gjennomgang og undervisning kl. 13.00-21.00

Sted og tid for frammøte til turene avtales første kursdager. Sted: Georgs værelse, Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski

KART

Kursledere er Grete Strømsøe og Pål Gabrielsen. 

Kurset er kun for medlemmer registrert i Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Pris kr. 2000.- Det nyeste kompendiet for utdannelse av soppsakkyndige vil bli brukt på kurset

Påmeldingsfrist 18. august  Max antall: 10 stk

 

PÅMELDING

Falsk kantarell, fjorårets blikkfang
Foto Tove Bakar

Blodrørsopp Mjærskau.
Foto Grete Strømsøe

Blodkremler vokser ved furu. Foto Tove Bakar

Bli medlem!

Vi arrangerer turer både vår og høst, og holder soppkontroller og kurs. I alt har ca. 190 medlemmer glede av våre tilbud, og vi har også en rekke aktiviteter som er åpne for ikke-medlemmer.

Medlemskap koster kr. 480 per år (kr. 120 for familiemedlemmer). Som medlem får du også tidsskriftet Sopp og nyttevekster fritt tilsendt fire ganger i året.

Hvis du ønsker å bli medlem hos oss, kan du melde deg inn via Norges sopp- og nyttevekstforbund.

NB: Velg Follo som lokalforening nederst i skjemaet. 

 

Hvis du tipper, er det veldig hyggelig om du vil støtte oss som grasrotandelsgiver: 

Vårt grasrotandelsnummer er 994 117 491

Bli medlem