Hjem

MEDLEMSMØTE - AVSPARK FOR SOPPSESONGEN!


Tirsdag 20. august kl. 18.30 på Waldemarhøy, Ski.

Med sesongens første funn frisker vi opp våre soppkunnskaper.

Vi samler oss igjen til et «minikurs» der vi får presentert både spiselig sopp og de vi skal unngå.

Det blir gjennomgang av sopp med skiver, ribber, rør og porer og «hands on» der vi kan studere soppen mer inngående og kanskje lære noen nye. Vi håper på å kunne servere smaksprøver med sopp slik som på nyttevekstkvelden.

Ta med venner og familie, alle hjertelig velkommen.

Kaffe og kaker. Utlodning.

 

GRUNNKURS I SOPP


Kurset er for begynnere og litt viderekomne:
15 timer kurs med soppturer
Kursdager: 6. september kl. 17.30-22.00 med teori.
7. og 8. september er det turer med gjennomgang og undervisning.


Sted: Langhuset, Gamle Vevelstadvei 34, Langhus
Tid første kursdag: kl. 17.30-22.00.

Kursleder: Kristian Seres, soppkontrollør.
Kursassistent: Hedvig Bjørgum

Kurset er gratis for medlemmer av Follo sopp- og nyttevekstforening innmeldt etter 1.8. 2016 og som ikke har fått gratis kurs hos oss tidligere.
Deltakeravgift: Medlemmer av foreninger tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund kr. 300.- ikke-medlemmer kr. 400.-
Førsterett har medlemmer av FolloSFK

PÅMELDING

For betaling: Vipps 20551 med samtidig påmelding
Påmeldingsfrist 1. september
Max antall: 10 stk.
KART

 

START PÅ SOPPTURSESONGEN I SØRMARKA


Søndag 18. august oppfordrer vi til sopptur i Sørmarka/ Bukkesti med felles soppkontroll ved Stallerudhytta etter turen.

Kontrollen vil være fra kl. 13.00 til 16.00.

Stallerudhytta er en speiderhytte som ligger på gangveien midtveis mellom Langhus og Siggerud

Salg av kaffe, vafler og boller til alle som tar turen til Stallerudhytta.

Buss 510 (Bøleråsen) har endeholdeplass øverst på Bøleråsen der det også er god parkering.

Man kan herfra velge mellom flere merkede stier gjennom marka. Man kan også parkere ved Joker i Vevelstadveien, gå tvers over veien og fortsette på gangvei mot sør til Damplassen og ta turen sør og øst for Fugleåsen.

Eller parkere ved Haugjordet ungdomsskole og gå gjennom åsen og skogholtene på nordsiden (Steinsoppterreng). Gangveien  fører til Damplassen og videre til Stallerudhytta. Gå til http://www.skiforeningen.no/marka/stuer/?id=75  for turkart gjennom marka.

Stallerudhytta er merket med en blå ring. Turstiene er stiplet og gangveier er merket med blått.

Gangbrua over Vevelstadveien kan brukes hvis man kommer fra Assuren-området. Det er mange stier fra andre utgangspunkt enn de nevnte, både fra Siggerud og fra utkanten av marka.

SERTIFISERINGSKURS FOR SOPPKONTROLLØRER


Kun for soppsakkyndige

Kurset består av en teoridel på 3 timer og feltarbeid på 5 timer, totalt 8 timer
Dette er et oppfriskningskurs for de som allerede er soppsakkyndige.

Soppsakkyndige som besto Prøven for soppsakkyndige i 2015 eller tidligere må gjennomføre dette kurset innen utgangen av 2019. Deretter må kurset repeteres hvert femte år for å opprettholde muligheten til å stå på soppkontroll.

Målet med kurset er å sørge for at alle soppkontrollører har oppdatert og enhetlig kunnskap om artene på normlisten, pensum for soppsakkyndige og vedtatte rutiner knyttet til gjennomføring av soppkontroll.

De som deltar på kurset og ikke allerede har den nyeste utgaven, vil få utdelt det nyeste kompendiet for utdanning av soppsakkyndige

 

Teoridelen:

Follo sopp- og nyttevekstforening arrangerer teoridelen av kurset på Waldemarhøy, Ski

mandag 12. august kl. 18.00 – 21.00.
Instruktør er Grete Strømsøe.

KART

 

Praktisk del:

Feltarbeidet på 5 timer, som er den andre delen av kurset, kan tas
lørdag 21. september kl. 10.00-15.00
Møtested: parkeringen ovenfor Ingierstrand bad. Instruktør Grete Strømsøe

KART

Falsk kantarell, fjorårets blikkfang
Foto Tove Bakar

Blodrørsopp Mjærskau.
Foto Grete Strømsøe

Blodkremler vokser ved furu. Foto Tove Bakar

Bli medlem!

Vi arrangerer turer både vår og høst, og holder soppkontroller og kurs. I alt har ca. 190 medlemmer glede av våre tilbud, og vi har også en rekke aktiviteter som er åpne for ikke-medlemmer.

Medlemskap koster kr. 480 per år (kr. 120 for familiemedlemmer). Som medlem får du også tidsskriftet Sopp og nyttevekster fritt tilsendt fire ganger i året.

Hvis du ønsker å bli medlem hos oss, kan du melde deg inn via Norges sopp- og nyttevekstforbund.

NB: Velg Follo som lokalforening nederst i skjemaet. 

 

Hvis du tipper, er det veldig hyggelig om du vil støtte oss som grasrotandelsgiver: 

Vårt grasrotandelsnummer er 994 117 491

Bli medlem