Giftsopper

Giftig sopp kan inneholde både forskjellige typer og ulik mengde giftstoff. En kan få alvorlige forgiftninger når en spiser, eller bare smaker på disse. I løpet av de siste tiårene har det kommet fram en del ny kunnskap om soppforgiftninger. Erfaring fra forgiftninger med giftslørsopp har vist at selv ørsmå mengder giftslørsopp kan føre til livstruende forgiftninger.

 

Ta ingen sjanser - spis bare sopper som du vet hva er! Husk også at det er lov å takke nei til et soppmåltid.

 

Det har også kommet er del viktige endringer i anbefalingene for behandling av soppforgiftninger. Gamle soppbøker kan ha feil og mangler når det gjelder en del giftige sopper.

Giftene deles inn i fem hovedgrupper, avhengig av virkningsmekanisme. Disse er: cellegifter, mage irritanter, potente allergener, perifere nervegifter og giftstoffer som virker på det sentrale nervesystemet. 

 

 

Hvis uhellet er ute

Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd, eller kontakt lege dersom du tror at du kan ha spist giftig sopp.

Giftinformasjonen er behjelpelige med å identifisere sopp i akuttsituasjoner. Det er da viktig å vite soppens utseende, nøyaktig størrelse, farge og voksested (skog, plen, barkebed, etc.). Det beste er om du har et eksemplar av soppen foran deg når du ringer, gjerne sammen med en linjal. Dersom du har mulighet til å ta bilde av soppen med et digitalkamera eller mobil, vil dette også kunne være til hjelp. I enkelte situasjoner kan det være nyttig å analysere rester av soppmåltid, oppkast o.l.

Ta derfor vare på restene hvis du har blitt dårlig.

Mistanke om soppforgiftning?


Har du mistanke om soppforgiftning, kontakt Giftinformasjonen:
Tlf: 22 59 13 00 (hele døgnet)

Helsenorge Giftinformasjon

Bestill Giftinformasjonens brosjyre om giftige sopper:

Helsedirektoratets brosjyre om giftige sopper

Bestill Giftinformasjonens brosjyre Giftige viltvoksende planter:

Helsedirektoratets brosjyre om giftige viltvoksende planter

 

Bilder og informasjon er hentet fra Norges Sopp- og nyttevekstforbund