Kartleggingsturer

BLI MED PÅ SPENNENDE KARTLEGGING VED POLLEVANN I ÅS


 

Har du lyst til å lære mer om kjuker og sjeldne sopp som trives i dette området? Vi drar på tur til åsen ved Pollevann

Møtested ved Kjærnesveien 19  der det er parkering.  Kart 

Kartleggingsleder er Bente Rian 

Mobil 40879373

rian_bente@hotmail.com

 

Turene er gratis og krever påmelding til Bente Rian. Noen av turene er i samarbeid med Sabima og deres tilsluttede foreninger. 

Dette er et område med mulighet for å finne mange sjeldne arter. Det ligger syd for et vernet område som vi ønsker skal utvides.

Vi kommer til å bevege oss i variert, stiløst terreng med både granskog, furuskog og innslag av edelløvtrær. Enkelte steder kan det være et noe brattere terreng.

 

Informasjon

Alle våre turer er gratis, åpne for alle og krever ingen påmelding. For kartlegging anbefales fotoapparat, GPS og notatbok. Husk å ta med niste og sitteunderlag. Kontakt gjerne leder for karleggings gruppa, Bente Rian for mer opplysninger. rian_bente@hotmail.com

Strutseving Foto Tove Bakar

  Østerssopp er å finne både høst og vår. Foto Tove Bakar


Østerssopp er å finne både høst og vår. Foto Tove Bakar