Kartleggingsturer

BLI MED PÅ SPENNENDE KARTLEGGING INNERST I BUNNEFJORDEN


 

Har du lyst til å lære mer om kjuker? Vi drar på tur til åsen mellom Nessetveien og Bekk innerst i Bunnefjorden.

Torsdag 28. mai kl. 18.00 møter vi ved Nesoddveien 31:  Kart

Turleder er Siri Lie Olsen 

Mobil 45854973

siri.l.olsen@gmail.com

Turen er gratis og åpen for alle 

Det er tidligere funnet sjeldne arter i området, som sjokoladekjuke, gul snyltekjuke, klengekjuke og flammekjuke – i tillegg til mange andre.

Vi kommer til å bevege oss i variert, stiløst terreng med både granskog, furuskog og innslag av edelløvtrær. Oppstigningen er ganske bratt og ulendt, men mot toppen av åsen flater det ut. Det er stedvis mye død ved og stort potensial for spennende kjukefunn!

Informasjon

Alle våre turer er gratis, åpne for alle og krever ingen påmelding. For kartlegging anbefales fotoapparat, GPS og notatbok. Husk å ta med niste og sitteunderlag. Kontakt gjerne leder for karleggings gruppa, Bente Rian for mer opplysninger. rian_bente@hotmail.com

Strutseving  Foto Tove Bakar

Strutseving Foto Tove Bakar

  Østerssopp er å finne både høst og vår. Foto Tove Bakar


Østerssopp er å finne både høst og vår. Foto Tove Bakar