Kurs

SERTIFISERINGSKURS FOR SOPPKONTROLLØRER


Kun for soppsakkyndige

Kurset består av en teoridel på 3 timer og feltarbeid på 5 timer, totalt 8 timer
Dette er et oppfriskningskurs for de som allerede er soppsakkyndige.

Soppsakkyndige som besto Prøven for soppsakkyndige i 2015 eller tidligere må gjennomføre dette kurset innen utgangen av 2019. Deretter må kurset repeteres hvert femte år for å opprettholde muligheten til å stå på soppkontroll.

Målet med kurset er å sørge for at alle soppkontrollører har oppdatert og enhetlig kunnskap om artene på normlisten, pensum for soppsakkyndige og vedtatte rutiner knyttet til gjennomføring av soppkontroll.

De som deltar på kurset og ikke allerede har den nyeste utgaven, vil få utdelt det nyeste kompendiet for utdanning av soppsakkyndige

 

Teoridelen:

Follo sopp- og nyttevekstforening arrangerer teoridelen av kurset på Waldemarhøy, Ski

mandag 12. august kl. 18.00 – 21.00.
Instruktør er Grete Strømsøe.

KART

 

Praktisk del:

Feltarbeidet på 5 timer, som er den andre delen av kurset, kan tas
lørdag 21. september kl. 10.00-15.00
Sted: parkeringen Ingierstrand. Instruktør Grete Strømsøe.

KART

 

PÅMELDING

Vintersopp. Foto Kristian Seres

Vintersopp. Foto Kristian Seres

Svovelsopp. Foto Tove Bakar

Stor skjellparasollsopp 22. september 2018. Foto Tove Bakar