Matsopper

Norsk natur bugner av både giftige og spiselige sopp.   Her følger noen råd til deg som har tenkt deg ut på sopptur:

  • Spis kun sopp som du er hundre prosent sikker på.
  • Kjenn til de vanligste forvekslingene.
  • Gå på soppkurs.
  • Ha kunnskap om de viktigste giftsoppene.
  • Plukk en og en sopp. Studer soppen før du legger den i kurven og på nytt ved rensing.
  • Hold ulike sopparter fra hverandre i kurven.
  • Benytt oppdatert og kvalitetssikret sopplitteratur.
  • Lær deg norsk soppflora. Soppfloraen kan variere stort mellom ulike land og verdensdeler.
  • Bruk soppkontrollene.
  • Spis bare sopp av god kvalitet. Kast all markspist eller råtten sopp.

 

 

Hvis uhellet er ute

Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd, eller kontakt lege dersom du tror at du kan ha spist giftig sopp.

Giftinformasjonen er behjelpelige med å identifisere sopp i akuttsituasjoner. Det er da viktig å vite soppens utseende, nøyaktig størrelse, farge og voksested (skog, plen, barkebed, etc.). Det beste er om du har et eksemplar av soppen foran deg når du ringer, gjerne sammen med en linjal. Dersom du har mulighet til å ta bilde av soppen med et digitalkamera eller mobil, vil dette også kunne være til hjelp. I enkelte situasjoner kan det være nyttig å analysere rester av soppmåltid, oppkast o.l.

Ta derfor vare på restene hvis du har blitt dårlig.

Mistanke om soppforgiftning?


Har du mistanke om soppforgiftning, kontakt Giftinformasjonen:
Tlf: 22 59 13 00 (hele døgnet)

Helsenorge Giftinformasjon

Bestill Giftinformasjonens brosjyre om giftige sopper:

Helsedirektoratets brosjyre om giftige sopper

Bestill Giftinformasjonens brosjyre Giftige viltvoksende planter:

Helsedirektoratets brosjyre om giftige viltvoksende planter

 

Bilder og informasjon er hentet fra Norges Sopp- og nyttevekstforbund