Om oss

Velkommen til Follo sopp- og nyttevekstforening


Follo sopp- og nyttevekstforening er lokalforening for naturglade innbyggere i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.
Foreningen ble stiftet i februar 2006 og er tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund . Vi arrangerer turer både vår og høst, og holder soppkontroller og kurs. I alt har ca. 200 medlemmer glede av våre tilbud, og vi har også en rekke aktiviteter som er åpne for ikke-medlemmer.
Medlemskap koster kr. 480 per år (kr. 120 for familiemedlemmer). Som medlem får du også tidsskriftet Sopp og nyttevekster fritt tilsendt fire ganger i året.
Hvis du ønsker å bli medlem hos oss, kan du melde deg inn via Norges sopp- og nyttevekstforbund.
NB: Velg Follo som lokalforening nederst i skjemaet. 

Follo sopp- og nyttevekstforening har opprettet en årlig budsjettpost

som er øremerket som bidrag til de av våre medlemmer som har gjennomgått et kurs, en workshop eller annen relevant kunnskapsoppdatering innenfor fagområdene sopp- og eller ville nyttevekster.
1. Søknad sendes med vedlegg som viser innhold, pris og eventuelt andre viktige opplysninger til styret ved leder. Etter at kurs, seminar, workshop eller liknende er gjennomgått, sendes en kortfattet oversikt over gjennomføringen, samt kvitteringer som viser kursavgift og andre relevante utgifter.
2. Det gis tilskudd til kursavgiften, men kun hvis den ikke har blitt dekket fra annet hold. I enkelte tilfeller kan det også gis helt eller delvis bidrag til reiseutgifter. Bidrag til nødvendig kursmateriell kan også være aktuelt.
3. I ettertid ønsker vi også at de som får tilskudd gir noe tilbake til vår forening i form av innlegg til våre nettsider, foredrag på et medlemsmøte eller i form av et kurs eller workshop for våre medlemmer.

Utlånsbøker i Follo sopp- og nyttevekstforenings  bibliotek

 

 

Kan lånes utenom sesongen

 

 

 

Generelle bøker
 
År
Språk
Kurs for utdannelse av soppsakkyndige.    
Norges sopp og nyttevekstforbund 
2018
Norsk
Norske soppnavn.
Norges sopp og nyttevekstforbund
2011
Norsk
Sopphåndboka.
Per Marstad 
2011
Norsk
Danmarks svampe
Jan Vesterholt 
2004
Norsk
Soppboka
Thomas Læssøe og Anna Del Conte 
2014
Dansk
Norske sopper
Inger Lagseth Egeland og Steinar Myhr 
2011
Norsk
Fungi of Temperate Europe 2 bind
Thomas Læssøe og Jens H. Petersen
2018
Engelsk
Nyttevekstkompendium (Grønne, ville vekster i Norge)
Norges sopp- og nyttevekstforbund
2020
 Norsk
Spesialbøker
 
 
 
Kremler i Norden 4. utg.
Per Marstad 
2012
Norsk
Poroid fungi of Europe
Leif Ryvarden 
2014
Engelsk
Ridderhatte
Morten Christensen & Jacob H.-Clausen 
2013
Dansk
The genus Mycena
Arne Aronsen og Thomas Læssøe
2016
Engelsk
Jordstjärnor.                                              
Mikael Jeppson
2013
Svensk
Ädellövskogens gömda svampar
Claes Ingvert
2017
Svensk
Ängsvampar.
SMF 
2012
Svensk
Släktet Hygrophorus
SMF
2011
Svensk
The genus Hebeloma.                             
Jan Vesterholt
2005
Engelsk
Hebeloma
Beker, Vesterholt og Eberhardt 
2016
Engelsk
The genus Lactarius.                              
Heilmann-Clausen, Verbecken,  Vesterholt
1998
Engelsk
Cortinarius Flora Fotografica 3 bind: med 300 løse blader og 5 hefter
Brandrud, Lindstrøm, Marklund, Melot, Muskos
19 892 018
Engelsk    
5 sett Tricholoma artsnøkler 
Gro Gulden
 
Norsk
Pigment &papper av svamp
Liza Johansson
2016
Svensk
Fra sopp til papir
Trine Parmer
2005
Norsk
 
 
 
 
Bøker om grønt eller bær
 
 
 
Fra Naturens spisskammer
Anne Mæhlum, Nina D. og Jim Hensley
2016
Norsk

Foreningens epostadresse er: follosopp@gmail.com
Brønnøysundregistrene:  Organisasjonsnr: 994117491
Hvis du tipper, er det veldig hyggelig om du vil støtte oss som grasrotandelsgiver: Vårt grasrotandelsnummer er 994 117 491