Om sopp

Norsk natur bugner av både giftige og spiselige sopp.

Her følger noen råd til deg som har tenkt deg ut på sopptur:  


 

 • Spis kun sopp som du er hundre prosent sikker på
 • Kjenn til de vanligste forvekslingene.
 • Gå på soppkurs.
 • Ha kunnskap om de viktigste giftsoppene.
 • Plukk en og en sopp. Studer soppen før du legger den i kurven og på nytt ved rensing.
 • Hold ulike sopparter fra hverandre i kurven.
 • Benytt oppdatert og kvalitetssikret sopplitteratur.
 • Lær deg norsk soppflora. Soppfloraen kan variere stort mellom ulike land og verdensdeler.
 • Bruk soppkontrollene.
 • Spis bare sopp av god kvalitet. Kast all markspist eller råtten sopp.
 
 • Sopp skal helst plukkes i en egnet kurv slik at den ligger luftig.
 • Plukk bare friske, velutviklede eksemplarer (eldre sopper kan være giftige hvis de har kommet til forråtnelsesstadiet).
 • Svært små, knoppaktige sopper bør heller ikke plukkes fordi det kan være vanskelig å artsbestemme dem på dette stadiet.
 • Sopp en ikke er sikker på bør holdes adskilt fra resten av soppfangsten.
 • Sopp er ferskvare og bør tilberedes for spising eller for langtidsoppbevaring (fryses eller tørkes) umiddelbart etter at man kommer hjem fra soppturen.

Mistanke om soppforgiftning?


Har du mistanke om soppforgiftning, kontakt Giftinformasjonen:
Tlf: 22 59 13 00 (hele døgnet)

Helsenorge Giftinformasjon

Bestill Giftinformasjonens brosjyre om giftige sopper:

Helsedirektoratets brosjyre om giftige sopper

Bestill Giftinformasjonens brosjyre Giftige viltvoksende planter:

Helsedirektoratets brosjyre om giftige viltvoksende planter