Soppkontroller

SOPPKONTROLLER 2021

 


PARKERINGSPLASSEN VED STALLERUDHYTTA


Soppkontroll søndag 15. og 22. august og 5. og 19. septemberkl. 14.00 – 16.00.

Vi oppfordrer til egne soppturer i Sørmarka/ Bukkesti med felles soppkontroll etter turen
Parkeringsplassen ligger ved gangbrua over Vevelstadveien midtveis mellom Langhus og Siggerud

Buss 510 (Bøleråsen) har endeholdeplass øverst på Bøleråsen der det også er god parkering.

Herfra går det flere merkede stier gjennom marka. Man kan også parkere ved Joker i Vevelstadveien, gå tvers over veien og fortsette på gangvei mot sør til Damplassen og ta turen sør og øst for Fugleåsen.

Eller du kan parkere ved Haugjordet ungdomsskole og gå gjennom åsen og skogholtene på nordsiden. Gangveien gjennom skogen fører til Damplassen og videre mot Stallerudhytta.

Gå til http://www.skiforeningen.no/marka/stuer/?id=75 for turkart gjennom marka.

Stallerudhytta er merket med en blå ring. Turstiene er stiplet og gangveier er merket med blått.

 Det er mange stier fra andre utgangspunkt enn de nevnte, både fra Siggerud og fra utkanten av marka.

KART

FAGERSTRAND, NESODDEN


Lørdag 21. august kl 13.00 – 16.00 vil det være soppkontroll ved Myklerudbanen, Fagerstrand  i forbindelse med soppturen.

KART

De som ikke har vært på turen kan også få soppen kontrollert der.
Soppkontrollen er åpen for alle, også de som ikke har vært med på turen, så ta med venner og bekjente.

  BYSETERMÅSAN, ENEBAKK


Vi vil ha soppkontroll søndag 22. og 29. august, 5. 12. 19. og 26. september samt 3. og 10. oktober hvis frosten holder seg unna.

kl 14.00 til 16.00  

Vi oppfordrer til egne turer i området som har mange stier i et variert skogsterreng

KART

SOPPENS DAG 5. SEPTEMBER


Vi feirer Soppens dag, som markeres i alle Nordiske land, med sopputstilling og soppkontroll ved Granerud skytebane kl. 14.00 – 16.00.

KART

Det vil også være soppkontroll ved parkeringen ved Stallerudhytta, Siggerud 14.00 – 16.00, og ved Bysetermåsan, Enebakk kl. 14.00 – 16.00