Soppsesong 2007

 Soppsesongen i 2007 ble aldri slik vi hadde håpet den skulle bli


 

Det regnet jo så mye i juni og i begynnelsen av juli, så vi var jo så optimister!
I år skulle det bli sopp, ja!

Her i Follo kunne vi riktignok glede oss over store forekomster av kantarell og piggsopp i månedsskiftet juni / juli, men det var det. Heldige var de av oss som var tidlig ute på kjente soppsteder, men så var det slutt.

Vi saumfarte gran- og furuskoger, beitemarker og edelløvskog hvor vi hadde våre sikre steder for ulike arter, men nei! Vi satt igjen med mange spørsmål: Hadde det vært for mye regn, for mye vind, for lite sol? Da frosten kom, satt vi uvisse igjen.

Kan vi sammenligne den uvissheten med den sportsfiskere opplever? Hvorfor biter ikke fisken nå? Temperaturen i luften og vannet er jo akkurat slik som i fjor, og da beit fisken akkurat her!

Litt moro ble det likevel - helt på slutten av soppsesongen!
På stubbene dukket det nemlig opp mengder av svovelsopp og stubbeskjellsopp.
Vi hadde jo helt glemt hvor gode disse soppene var.

Her ser du et bilde av stubbeskjellsopp, tatt av Grete Strømsøe.

 

Tekst: Grete Strømsøe