Soppsesong 2009

 Til tross for den kalde julimåneden skulle vi få to gode soppsesonger på rad!


 

Mye av grunnlaget blir jo lagt tidlig vår og forsommer.

De ivrigste av oss sopplukkere opplever den ene overraskelsen etter den andre fra år til år. I år fant jeg en utvokst brunskrubb den 28. mai, og de første traktkantarellene før 15. august!

Traktkantarellen, ja...hvordan ble det med de store forekomstene av den i år?
I Follo fikk vi noen frostnetter sent på høsten som nok satte forekomsten noe tilbake.
Men om folket ikke fikk fylt kurver og glass med tørket traktkantarell, ble det nok å hente av den solgule arten. Det bugnet av kantarell fra tidlig i juli til langt ut på høsten!

Ja, hva leser en ikke i lokalavisa den 3. november? "Skogens gull er ennå å finne, kanskje finner du også sopp i novemberskogen?" Vi i Follo sopp- og nyttevekstforening kunne presentere et stort aktivitetsprogram også i år. Vi hadde stort oppmøte på kontroller og turer. Dessverre måtte soppfargekurset avlyses pga. for få påmeldte, men interessen for "Grunnkurs i sopp" var så stor at vi kjørte to kurs parallelt.

Det at vi i år hadde alle soppkontrollene på landbruksmuseet i Ås, viste seg å være populært så vel hos oss kontrollører som blant folket, så dette blir fra nå av årvisst.

I skrivende stund, den 5. november, laver snøen ned, og mine soppkurver er satt på boden. Litt trist, må vite, men jeg har alt sett vintersoppen på den døde seljen her borte på stien. Den smaker imidlertid best litt utpå vinteren, når gleden over sesongens fulle kurver med god matsopp har bleknet.

 

 

Tekst: Grete Strømsøe