Soppsesong 2015

Soppsesongen 2015


Det vi husker best fra årets sesong var vel at været enten var for tørt, for vått eller for kaldt for soppen.

 

Vi håpet jo på en gjentagelse av fjorårets fine soppsesong, men været passet tydeligvis best for et lite utvalg av arter. Det tørre været i juli-august gjorde at kremlene kom tidlig, tørket fort inn og viste seg nesten ikke senere. Tidlig i august var det store mengder av grå fluesopp som dessuten i år har kommet på normlista og må behandles som rødnende fluesopp eller kamfluesopp..

 

Ellers var det kantarellen, piggsoppene og kamfluesoppene som ble årets slagere. Steinsoppen viste seg i noen grad tidlig i sesongen, men den var ofte markspist og på grunn av været som etter hvert ble kaldt og vått, ble den raskt angrepet av rørsoppsnylter. Rødskrubbene var det få av og senere i sesongen var det mest av brunskrubb som var i det svampete stadiet.

 

Artsmangfoldet glimret altså med sitt fravær.

 

 

Men vi må jo ikke glemme vårens aktiviteter. Vi startet opp allerede i april med et medlemsmøte der temaet var dyrket sopp. Siri Mittet fra det lille, idealistiske Oslo-firmaet «Gruten» fortalte oss om dyrking av østerssopp på kaffegrut og om andre ting kaffegrut kan brukes til. Vi fikk se foto av hennes varesykkel som hun sykler rundt på til kaffebarene i Oslo og henter kaffegrut. Vi fikk høre om kjøp av soppsporer og dyrkingsmetoder og vi fikk også se ferdig sopp. Det var et oppslag om henne og firmaet på Aftenpostens Oslo-sider den 4. november og en artikkel i det siste medlemsbladet.

 

Den 11. mai hadde vi matkurs basert på vårens ville vekster med Dag Guttormsen som inspirerende fagbiolog ute i felten og som matlagings-instruktør på kjøkkenet. Ivrige kokker utprøvde oppskrifter med brennesle, vinterkarse og skvallerkål.  Selvfølgelig kom regnet etter hvert, men da var vi allerede på kjøkkenet

 

Kartleggingsgruppa var i gang i Nordre Gjersjøli så tidlig som den 9. juni med Grete Strømsøe og Bente Rian som instruktører. Mariella Memo fra Naturvernforbundet i Oppegård var kjentmann og inspirator. Men det ble også en ikke helt uventet test på våre evner til å prøve oss som fjellgeiter. Terrenget var interessant og varierende, men ikke alltid like lett tilgjengelig for oss med grånende hår.

 

Follo sopp- og nyttevekstforening hadde første forsmak på høstens aktiviteter helgen 15. og 16. august med soppkontroll og sopputstilling ved Nordbymart´n i Ås.

Både lørdag og søndag var det Tove Husborn og Tove Bakar som var travelt opptatt med å formidle kunnskap, dele ut brosjyrer og selge soppkniver, plansjer og T-skjorter til et ivrig markedspublikum.

 

Mandag 17.august var den egentlige starten på sopphøsten med avsparksmøte for sesongen:

Til møtet hadde alltid energiske Grete Strømsøe og andre engasjerte soppsakkyndige samlet inn sopp som Grete gjennomgikk og forklarte. Under Gretes kyndige ledelse lærte vi mye også om andre arter enn de vanligste. Vi ble så delt inn i grupper som prøvde å bestemme den utdelte soppen, men med noe varierende resultat. Det ble en fin oppfriskning før sesongen og nesten et grunnkurs i sopp for de som var til stede. Bente Rian viste soppbilder fra Per Marstads fine billedsamling med kommentarer.

Dette ga mersmak og vi satser på at det blir et årlig innslag.

 

Så gikk det slag i slag med kartleggingstur i Gjersjølia tirsdag 18. august med kartleggingsleder Bente. Søndag 23. august var det kartleggingstur i Gjersjølia, også med deltakelse fra Botanisk forening. Samtidig var det vanlig sopptur med Tove Bakar som leder på åsen litt lenger nord der vi til tross for det tørre været fant nok sopp til middag for de som var med

25. august holdt Dag Guttormsen og Tove Bakar soppkurs for fremmedspråklige ved Voksenopplæringen i Ås. 17 deltakere var møtt fram og en av dem meldte seg inn hos oss senere. Bruk av sopp i de landene de kom fra varierte ganske mye, men de fleste ble med på tur til Åsmåsan i regnværet etterpå

På Ski var det Markedsdag ved Bøndenes Hus søndag 30. august, der igjen Tove Husborn og Tove Bakar stilte opp. Samme helg hadde Grete Strømsøe og Hedvig Bjørgum grunnkurs i sopp med 8 interesserte deltakere, teori på fredag 28. og turer lørdag og søndag.

 

Grete Strømsøe og Tove Bakar hadde soppkurs for fremmedspråklige ved Oppegård Voksenopplæringssenter den 4. september, også med 17 deltakere. Mange var dårlige både i norsk og engelsk, så utbyttet ble vel så som så. På turen etterpå ble det mest blåbærplukk, selv om vi fant både kantareller og mandelriske.

Bondens Marked lørdag 5. september var igjen Grete Strømsøe og Tove Bakar i gang. Det var kaldt og surt, ingen kurver til kontroll, men mange hyggelige mennesker. Det var også fine produkter å få kjøpt fra de forskjellige salgsbodene.

 

Så kom Soppens dag den 6. september med den tradisjonelle soppturen fra Ski til Svartskogområdet og med sopputstilling og soppkontroll ved Svartskog kolonial.

Samtidig hadde vi sopputstilling og soppkontroll ved Vitenparken NMBU og ved Haugjordet ungdomsskole på Langhus. Dette krevde nesten samtlige aktive soppsakkyndige med assistenter.

Ved Svartskog kolonial som alltid har stått for hovedfeiringen var Grete Strømsøe ansvarlig med Bente Rian og Hedvig Bjørgum som assistenter. Der var det også flest kurver til kontroll, siden soppturen endte der. Mange barn deltok i soppquiz og fikk premier.

Ved Vitenparken var Bodil K. Pedersen ansvarlig med Thomas Haraldsen som assistent. Det var samtidig soppmeny og foredrag i kafeteriaen.

Ved Haugjordet var Tove Bakar ansvarlig med assistent Ole Petter Førland. Vi deltok i Ski kommunes arrangement i forbindelse med feiringen av Friluftslivets år som tilfeldigvis falt på samme dag som feiringen av Soppens dag. Langs turstien mellom Haugjordet og Stallerudhytta hadde mange foreninger stand med gjetteleker og oppgaver. Mange besøkte vår stand der vi hadde en fin sopputstilling og soppquiz for barna med premier.

 

Helgen 11. – 14. september var det Høstsopptreff, så vi hadde ingen lokale arrangement eller turer. De som deltok både på fagdagen torsdag og fredag og på selve treffet lørdag og søndag var Grete Strømsøe, Bente Rian og Tove Bakar. Årets Høstsopptreff var på Elverum og årets tema var sopp som mat. Vi lagde spennende soppretter både på Elgstua hotell og på Høgskolen i Hedmark. Oppskriftene og tips om behandling av sopp vil komme på nettsidene våre etter hvert.

Siden var det turer for studentene ved NMBU og for andre interesserte mot vederlag den 16., 17., og 20. september, men sopphøsten lot vente på seg, selv om vi fant 25 forskjellige sopp på Nordskogen i Ås den 16. september. På tur fra Skullerudstua fant vi snøballsjampinjong og bjørkemusserong. En og annen steinsopp var også å finne. Både på Nordskogen og ved Skullerudstua endte det med øsende regnvær, mens ved Årungen den 20. var det pent vær, men ganske kjølig. Det var ganske mye piggsopp, noe bjørkemusserong, men ellers lite spiselig.

Hver mandag hele soppsesongen fra 24. august til 5. oktober var det «soppfokuskvelder»; uformelle sammenkomster på Waldemarhøy med opptil 6-7 frammøtte som hadde med sopp som ble diskutert og forsøkt bestemt av soppsakkyndige til stede. Dette håper vi skal bli et viktig forum for å lære mer om sopp, og at det skal bli innarbeidet og benyttet av våre medlemmer.

Soppfagkurs med vekt på kartlegging ble avholdt i Molde helgen 27. til 30. august med Bente Rian som deltaker fra Follo SNF.

Mikroskoperingskurs ble avholdt på UiO, Blindern den 14. og 15. mars med Rie Aleksandra Rørstrand, Siril Stenerud, Bente Rian og Tove Bakar fra vår forening som deltakere

Til sammen ble hele 11 kartleggingsturer gjennomført i tiden 26. mai til 11. oktober. Antallet deltakere varierte fra 1 til 6 - øsende regnvær var ingen forfallsgrunn for den harde kjerne. Siden soppkontrollene var avlyst i år, var det soppkontroll kun ved lokale tilstelninger der vi var invitert og selvfølgelig på Soppens dag.

Da dette ikke skulle bli det store sopp-året, ble det travelt og lange turer for de ansvarlige for å finne nok sopp til utstilling, det er ikke lite arbeid soppkontrollørene legger ned i forkant. I 2014 ble det kontrollert 199 kurver mens det i år ble kontrollert 62 kurver. Tross alt bedre enn i 2013 da det ble kontrollert 45 kurver.

Turen i forbindelse med Soppens dag 6. september gikk til et område på Svartskog med Bente Rian og Hedvig Bjørgum som ansvarlige turledere. Turen for nye medlemmer gikk ved Bråtetjern den 19. september med Bente Rian som turleder og Grete Strømsøe ved soppkontrollen.

 

Foreningen hadde siste tur den 27.september. Denne turen var en geologiekskursjon med geolog Kjersti Iden som guide. Det var meningen å prøve å kombinere med litt soppsanking, men det var lite sopp å finne.

 

Siste innsats ble ved Stuene i Nøstvetmarka søndag 11.oktober i forbindelse med UT PÅ TUR – aldri sur i regi av Lokal Agenda 21 og Idrettsalliansen Ski.

Det var det lagt opp til ulike aktiviteter for store og små i nærområdet. Nordbyspeiderne sto for servering. Det kom to kurver til kontroll så sesongen var visst ikke helt slutt, men vår offisielle del av soppsesongen 2015 var nå over! 

 

Det viste seg tidlig på sommeren at dette skulle bli året for kantareller som jo helst vil ha et variert sommervær, Men den rødgule piggsoppen var nok den som holdt best under hele sesongen. I vårt område var det lite å finne av traktkantarell, men stubbeskjellsoppen og fløyelsrørsoppen holdt seg godt gjennom sesongen. Den eneste risken som viste seg i noen mengde, var mandelrisken. Noen musseronger kom også etter hvert på slutten av sesongen.

Avslutter med et bilde av svovelsopp, en liten trøst på slutten av året

Foto: Tove Bakar

Styret takker alle soppsakkyndige og hjelpere for innsatsen gjennom en lang og travel sesong!

 Steinsopp, rødskrubb, piggsopp, kremler og kamfluesopp fra tidlig i sesongen. 

Foto: Tove Bakar

Matlagingen er i gang. Åsgård skolekjøkken 11.5.2015

Foto: Tove Bakar

Matlagingen er i gang. Åsgård skolekjøkken 11.5.2015

Foto: Tove Bakar

Kartleggingstur 9.6.2015. Fjellveggen så litt for bratt ut. 

Foto: Bente Rian

Vår stand Nordbymart´n 15.08. 2015

      Foto: Ulf Oppegård

Soppkontroll Nordbymart´n 15.8.2015

Foto: Tove Bakar

Sopputstilling ved Bøndenes markedsdag 30.8.2015

Foto: Tove Bakar

Boblejakke var nødvendig ved Bondens Marked 5.9.2015.

Foto: Tove Bakar

Soppens dag ved turstien mellom Haugjordet og Stallerud 6.9.2015

Foto: Tove Bakar

Fra turen for nye medlemmer 19.10.2015

Foto: Grete Strømsøe

Ved Stuene 11.10.2015

Foto: Tove Bakar