Soppsesong 2017

Soppsesongen 2017


 

Etter en kald vår ble det tørt og varmt med noe nedbør i mai og juni - litt for lite for de fleste soppartene. Kantarellen viste seg etter hvert, men ikke i så store mengder som året før.

 

Siri Lie Olsen hadde kjukekurs med tur til Pollen i Ås med Botanisk forening den 30. april der Bodil Smith, Bente Rian og Grete Strømsøe var med fra oss.

 

Allerede den 14. mai hadde vi en tidlig kartleggingstur ved Ålielva og Soldattjern ved Krokhol. Et interessant område der lite var registrert tidligere.
Dette var i forbindelse med Ski kommunes prosjekt: Kartlegging av artsmangfold i Ski kommune, og det ble jo mest kjuker av forskjellig slag, noen tidlige stubbeskjellsopp og smørsopp samt forsøk på å bestemme noen planter.

 

Men vi som trøstet oss med kjuker og andre rariteter på våren, vi ventet jo bare på at soppen skulle komme, så da det begynte å regne i midten av juli og temperaturen steg, kom soppen så vidt i gang. Sørgelig lite kremler og piggsopp, men tidlig steinsopp og kantareller til glede for de mange som kom på soppkontrollene.

 

Avsparksmøtet 15. august i kafeteriaen på Ski servicesenter, signaliserte den generelle starten på sopphøsten. Alltid opplagte Grete Strømsøe gjennomgikk grupper og arter av sopp, godt hjulpet av andre ildsjeler som hadde med mye sopp til utdeling og gjennomgang.
Det ble inndeling i grupper som arbeidet seg gjennom oppgavene med stor entusiasme. Vi fikk se en del spennende og rare sopp. Mange barn deltok og hjalp til med de mest kjente soppene

 

Soppåret begynte å se lovende ut og vi begynte å få bra besøk til våre soppkontroller og andre arrangementer. Dessverre måtte vi avlyse grunnkurset i sopp på grunn av få påmeldte.

 

Ved soppkontrollstart den 20. august hadde vi for første gang soppkontroll ved Stallerudhytta med oppfordring til egne turer og overveldende frammøte og mange kurver å kontrollere. Det kom inn mengder av steinsopp, men noen var for gamle eller angrepet av rørsoppsnylter og ble vraket av Tove Bakar og Ole Petter Førland som sto for kontrollen.
Ved Vestråtparken hadde vi også kontroll med Grete Strømsøe og Hedvig Bjørgum, der det var noe stillere.

 

Noen ble lurt av den store, og fristende mengden av vakre slørsopp og hadde med til kontrollene mengder av disse, samt pluggsopp og stankkremler som det også var mye av. Ingen av disse er matsopp. Noen er også dødelig giftige, så det gikk mye sopp i søplesekken.

 

Soppfokuskveldene startet opp den 21. august og fortsatte hver mandag til og med 9. oktober for fortsatt var det sopp å finne sent på høsten. Det var mange som kom til de fine lokalene i første etasje på Langhuset, og den «harde kjerne» var stort sett på plass.Vi gjennomgikk de soppene de frammøtte hadde med, men ikke alltid med endelig konklusjon. Vi lærte oss noen nye arter og artsmengden og entusiasmen var stor.

Soppkurs på tur ble avholdt 1. 2. og delvis 3. september med 6 deltakere. Ledere var Grete Strømsøe og Bodil Smith. Kurset besto av turer med instruksjon fredag og lørdag og med mulighet for fortsettelse på søndagens tur for å lære mer. Samtidig med Soppkurs på tur, var det tur med innsamling av fargesopp.

 

Så gikk det slag i slag med turer og kontroller
Noe som skapte hodebry både for oss på mandagsmøtene og ute på turer og kontroller var jo den store mengden av slørsopp, som er vanskelig å bestemme, siden det er lite litteratur om slørsopp og vanskelig å få tak i soppnøkler til bestemmelse.

 

Den 19. august hadde vi tur med Barnas turlag, Ås. Over 30 barn møtte opp! Ledere var Pål Gabrielsen og Dina Roll-Hansen

 

Vår første åpne sopptur med turleder Kjersti Helgeland var lørdag 26. august med soppkontroll ved Nesoddparken, bemannet av Kjersti Helgeland og Tove Bakar. Rundt eikene på tunet var det mye pantermusserong, som jo er ganske giftig.

 

Deretter soppkontroll søndag 27. august på Bøndenes markedsdag ved Bøndenes hus på Ski med Elisabeth Øygard og Tove Bakar. Begge stedene hadde vi sopputstillinger som mange hadde spørsmål om og kanskje lærte noe mer om sopp..

 

På Soppens dag den 3. september hadde vi sopptur i området ved Breivoll med turleder Bodil Smith og soppkontroll, sopputstilling og aktiviteter for barna ved Breivoll. På soppturen var det også med botanikere. Grete Strømsøe og Bodil Smith med assistent Hedvig sto for kontrollen der vi for første gang testet vårt nye beachflagg med logo «Soppkontroll» Friluftsdagene ved Breivoll fant sted samtidig, der speidere og andre barn og voksne overnattet ute fra lørdag til søndag.

 

På Soppens dag hadde vi også som vanlig soppkontroll ved Vestråtparken med Dina Roll-Hansen og Tove Bakar samt ved Vitenparken på Ås med Bodil K. Pedersen og Anke Brekke.

 

Selv om det var Høstsopptreff helgen 8.-11. september, der Grete Strømsøe, Bente Rian, Kristin Opdal Seljetun , Bodil K. Pedersen og Tove Bakar, deltok, stilte ildsjeler opp også lokalt i Follo der Bodil Smith og Ola Vestre sto for soppkontrollen ved Vestråtparken.

 

Hvit fluesopp var å se tidlig i sesongen, men heldigvis ikke i store mengder. Giftkremlen og stankkremlen likte også været. Vi fikk også inn den dødelige, spisse giftslørsoppen på en kontroll.

 

Kantarellen var trofast og piggsoppen kom også etter hvert. Rødnende fluesopp i mengder og etter hvert grå fluesopp i forskjellige varianter, svartbrun rørsopp og smørsopp var å finne. Silkemusserong, melsopp og fåresopp var også godt i gang.

 

Ospeskrubb og rødskrubb hadde en ny periode i slutten av september og så kom de sene sjampinjongene og musserongene. Både silkemusserong, gråmusserong og bjørkemusserong som vi ikke har sett noe særlig av foregående år var det en god del av. Vi fant også kjempestore sotvokssopp og sommertraktsopp.

 

I slutten av september var det prøve/ eksamen for å bli soppsakkyndig, der noen representanter fra vår forening leverte eksamenssopp. Av 26 kandidater var det 13 som besto, så bildet var som vanlig. Vi fikk ingen nye soppsakkyndige derfra til vår forening, men vi fikk et annet tilskudd til våre soppsakkyndige i år, nemlig Anke Brekke som hadde flyttet til Follo fra Ålesund

 

Etter litt småregn innimellom kom det igjen en tørkeperiode i slutten av september, så da frosten kom i begynnelsen av oktober, var det bare å håpe på frostvokssopp og vintersopp, men fortsatt var det traktkantareller og annen matsopp å finne.

 

Vintersoppen er funnet ved Slorebekken som renner fra Slorene til Mjærvann i Østmarka, Ytre Enebakk. Vintersopp kan man finne hele vinteren, den trives i fuktige miljøer som langs bekker og elver. Den vokser aller helst på seljetrær. Vinterssopp blir omsatt kommersielt, spesielt i Asia, men da under navnet Enoki. Da ser den ganske annerledes ut, lange hvite med liten hatt. Dette fordi de blir dyrket frem i mørket. Vintersoppen er en av de vakreste soppene og forlenger soppsesongen for spesielt interesserte til hele året

 

For superentusiastene er det nok en gang tid for å trøste seg med kjuker i forskjellige varianter.

 

Styret og de soppsakkyndige sier
Takk for 2017 og håper på et bra soppår også i 2018!!
Grete Strømsøe på tur med DNT den 14.8.2017 Foto Pål Gabrielsen

Grete Strømsøe på tur med DNT den 14.8.2017
Foto Pål Gabrielsen

Korallsopp levert på avsparksmøtet den 15.8.2017

Korallsopp levert på avsparksmøtet den 15.8.2017

Barnas turlag i stor skog. Foto Pål Gabrielsen

Barnas turlag i stor skog. Foto Pål Gabrielsen

Matblekksopp på ville veier. Foto Bianca Wathne Gelink

Matblekksopp på ville veier. Foto Bianca Wathne Gelink

Vintersopp. Foto: Pål Gabrielsen

Vintersopp. Foto: Pål Gabrielsen

Storporet flammekjuke. Foto Siri Lie Olsen

Storporet flammekjuke. Foto Siri Lie Olsen

   Østerssopp er å finne både høst og vår. Foto Tove Bakar


Østerssopp er å finne både høst og vår. Foto Tove Bakar