Styret

Kristian Seres

Leder 

 


 

Berit Nereng

Kasserer

 


 

Gunn Helen Vistad

Styremedlem

 


 

Bodil K. Pedersen

Revisor

 


 

Tove Bakar

Valgkomite

 


 

Ola Vestre

Valgkomite

 


 

Elisabeth Sætersdal Jensen

Sekretær

 


 

Maria Nuñez

Styremedlem

 


 

Bente Klevenberg

Styremedlem

 


 

Lena Jönsson

Varamedlem

 


 

Bente Rian

Varamedlem

 


 

Ola Vestre

Ansvarlig for soppsakkyndige i Follo
Bente Rian

Kartleggingsansvarlig  i Follo