Soppturer

Informasjon

Soppkontroller og turer er åpne for alle og de er gratis

SOPPTURER 2020


 

Soppturen lørdag 22. august går fra Fagerstrand kl 11.00. (møtested Spar)

Frammøte litt før kl. 11 mens vi venter på deltakere fra Ski

Turansvarlig er Kjersti Helgeland, mobil 91548371

KART


For deltakere fra Ski er det frammøte på parkeringsplassen til venstre nedenfor Waldemarhøy (Vestråtparken) - det er en time gratis parkering i åpningstiden til innvandrerbutikken mot å trekke lapp i automaten)

KART

Frammøte kl. 10.00. Vi kjører i egne biler. De som ikke disponerer bil får skyss med andre.

Man kan også møte direkte på Fagerstrand.
Ta med kurv, små begre/papirposer til ukjent sopp, kniv og niste.

Ansvarlig fra Ski er Tove Bakar mobil 93656137

 

Det er påmelding til turen, og begrenset antall deltakere

PÅMELDING

 


 

Soppturen søndag 13. september går fra Granerud skytebane kl 11.00. Frammøte på parkeringen ved skytebanen.

Turansvarlig er Grete Strømsøe, mobil 97067653

Vi går i Gaupesteinmarka som har stort artsmangfold og mye god matsopp.

Ta med kurv, små begre/papirposer til ukjent sopp, kniv og niste.

 

Det er påmelding til turen, og begrenset antall deltakere

PÅMELDING

 

Etter turen er det soppkontroll ved skytebanen fra kl. 14.00

Kontrollen er åpen for alle, også for de som ikke har vært med på turen.

 

KART

 

 


 

Sopptur sør for Ørje lørdag 19. september. Frammøte på parkeringen ved Øymark kirke kl. 10.30

 

KART

 

Med leder Øystein Grundt går vi på sopptur i et spennende skogområde der det er mye sopp å finne

 

Vi kjører samlet fra parkeringsplassen ved kirken, der vi fordeler oss i færre biler. Dersom det blir påmeldt flere enn 20, er det mulighet for 2 turer. Soppturen ender ved soppkontrollen

 

PÅMELDING

 

Soppkontroll ved Haldenveien 663 etter turen

 

KART